Otwarte Fundusze Emerytalne:

  • OFE ma już prawie 15 mln Polaków
  • możemy wybierać spośród 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych
  • łącznie OFE zarządzają 140 mld PLN

System emerytalny

System emerytalny w Polsce dzieli się na trzy filary:

  • I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS,
  • II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE),
  • III filar – Indywidualne ubezpieczenia np.: Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE).
O ile I i II filar są obowiązkowe, o tyle III filar jest dobrowolny.

Polski system emerytalny dzieli sie obecnie na trzy filary.
1 filar oparty jest na funkcjonowaniu ZUSu. Środki na nim zgromadzone nie są inwestowane, czyli pomnażane. Nasze oszczędności z I filaru są użytkowane na wypłacanie obecnych rent i emerytur.
Jeżeli chodzi o II filar, to jest on oparty na pracy OFE, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. W odróżnieniu od I filaru środki gromadzone w OFE są inwestowane. W przypadku 2 filaru nasze oszczędności wraz z czasem przybierają na wartości. Z tego powodu ważne jest by odpowiednio wybrać OFE, które odpowiednio prowadzi inwestycje i osiąga wysokie stopy zwrotu.
III filar jest dobrowolny i opiera się na funkcjonowaniu IKE i PPE.

Filary systemu emerytalnego:

I filar

II filar

III filar

Copyright © 2015 System emerytalny