Otwarte Fundusze Emerytalne:

  • OFE ma już prawie 15 mln Polaków
  • możemy wybierać spośród 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych
  • łącznie OFE zarządzają 140 mld PLN

System emerytalny » System emerytalny » Polski system emerytalny » System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce

Emerytura (inaczej renta starcza – jest to świadczenie pieniężne, służące jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znaczącym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu, które byłyby gwarancją możliwości utrzymania się. Cechą charakterystyczną świadczenia emerytalnego jest brak ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.


Zasady działania polskiego systemu emerytalnego

Polski system emerytalny opiera się na działaniu trzech filarów, z czego dwa pierwsze są obowiązkowe (trzeba do nich odprowadzać składki na rzecz przyszłej emerytury), a III filar jako jedyny jest dobrowolny.

I filar systemu emerytalnego jest związany z działalnością ZUSu, do którego są odprowadzane składki w ramach pierwszego filaru emerytalnego. Z tych składek ZUS na bieżąco wypłaca emerytury i renty. Co z tego wynika? Nasze oszczędności w I filarze nie są inwestowane, ponieważ są w ciągłym ruchu.

II filar to system działalności OFE - Otwartych Funduszy Emerytalnych. Odprowadzanie składek do II filaru jest podobnie jak w pierwszego filaru obowiązkowe. Czym więc różni się I filar od II filaru? Różnice są dość istotne. W II filarze nasze oszczędności są inwestowane, czyli wartość zgromadzonych pieniędzy wzrasta wraz z upływem czasu. Poza tym możemy sami dokonać wyboru właściwego OFE, które według nas najlepiej radzi sobie na rynku finansowym. 

III filar systemu emerytalnego jest całkowicie dobrowolny. Składki do niego odprowadzają tylko Ci, którzy chcą. Jakie są jego zalety? Przede wszystkim posiadając IKE w III filarze i zgromadzone tam fundusze powiększamy wartość naszej przyszłej emerytury. Wysokości odprowadzanych przez nas składek ustalamy sami.

Zapoznaj się bliżej z działalnośćią IKE >>


Filary systemu emerytalnego:

I filar

II filar

III filarCopyright © 2015 System emerytalny