Otwarte Fundusze Emerytalne:

  • OFE ma już prawie 15 mln Polaków
  • możemy wybierać spośród 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych
  • łącznie OFE zarządzają 140 mld PLN

System emerytalny » System emerytalny » Reforma systemu emerytalnego » Przyczyny reformy systemu emerytalnego

Przyczyny reformy systemu emerytalnego

Reforma systemu emerytalnego - 1, 2, 3 filar

Od 1 stucznia 1999 r. rozpoczęła się reforma systemu ubezpieczeń społecznych.

Założeniem ówczesnego systemu repartacyjnego było wypłacanie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez ZUS. W systemie tym utrzymywane były niskie progi emerytalne, kierowano się bardzo łagodnymi kryteriami przyznawania rent inwalidzkich, niektóre grupy zawodowe i określone branże posiadały zbyt szerokie uprawnienia. Jest to tylko kilka z przyczyn, które doprowadziły do trudności w utrzymaniu wypłacalności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Dodatkowo na fakt reformy systemu ubezpieczeniowego wpłynęły inne kwestie: szybki przyrost liczby emerytów oraz spadek zatrudnienia, a także wzrost realnej wartości emerytur w stosunku do płac rzeczywistych. Wszystkie te sprawy doprowadziły do szybkiego wzrostu wydatków z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych.

Gdyby decyzja o wprowadzeniu nowego systemu emerytalnego nie została podjęta, wówczas w 2020r. wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe stanowiłyby aż 22% PKB, natomiast 30 lat później byłoby to już 27% PKB. Ponadto utrzymywanie starego systemu oznaczałoby stały wzrost składki na ubezpieczenie społeczne, która i tak należała do najwyższych w Europie (45%).

Aby rozwiązać te problemy rząd podjął decyzję o wprowadzeniu innych rozwiązań emerytalnych. Efektem jest funkcjonujący obecnie, trójfilarowy system emerytalny.


Filary systemu emerytalnego:

I filar

II filar

III filarCopyright © 2014 System emerytalny