Otwarte Fundusze Emerytalne:

  • OFE ma już prawie 15 mln Polaków
  • możemy wybierać spośród 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych
  • łącznie OFE zarządzają 140 mld PLN

System emerytalny » System emerytalny » Ubezpieczenia społeczne w Polsce » Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce

Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce

Systemy ubezpieczeń społecznych

Poniżej prezentujemy trzy systemy ubezpieczeń społecznych a także ich wady orza zalety.


System emerytalny w Polsce

Repartycyjny oparty jest na zasadzie solidarności społecznej i umowie pokoleniowej, składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie.

Po śmierci ubezpieczonego ich wypłacanie jest wstrzymywane, zaś suma składek wpłaconych przez pracownika pozostaje w systemie.

Wadą tego systemu jest duża wrażliwość na zjawisko starzenia się społeczeństwa i wzrostu bezrobocia w przypadku ich wystąpienia pracujący są obciążeni wysokimi składkami.

Zaletą jest relatywnie wysoka odporność na kryzysy na rynkach kapitałowych i inflację.

Kapitałowy  w nim każdy ubezpieczony ma swoje konto inwestycyjne, na które pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odkłada składki.

Po przejściu na emeryturę pracownik może dysponować całym kapitałem wraz z odsetkami lub tylko comiesięcznymi świadczeniami, wypłacanymi dożywotnio.

Zaletą jest fakt, że po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.

Z kolei jego wadą jest wrażliwość na kryzys na rynku finansowym i inflację, lecz jego zaletą jest odporność na starzenie się społeczeństwa.

Mieszany  jest postrzegany jako rozwiązanie łączące w sobie zalety obu systemów.

Staje się coraz bardziej popularny, gdyż koszt jego wprowadzenia jest niższy, niż koszt przejścia z niewydolnego systemu repartycyjnego do kapitałowego.


Filary systemu emerytalnego:

I filar

II filar

III filarCopyright © 2015 System emerytalny